AN CƯ - LẠC NGHIỆP - TOÀN CẦU

BẢNG SO SÁNH THƯỜNG TRÚ NHÂN - CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ NHẬN THẺ THƯỜNG TRÚ

Mời anh chị lựa chọn chương trình trong bảng bên dưới để bắt đầu so sánh.

Tên chương trình
Loại hình đầu tư
Đặc quyền
Thẻ cư trú
Mức đầu tư tối thiểu
Thời gian xử lý hồ sơ
Thời gian cư trú tối thiểu
Điều kiện đương đơn
Thành viên đi kèm (Người phối ngẫu)
Số lần cần sang quốc gia để hoàn tất hồ sơ
Quyền lợi đi kèm
Chứng minh tài chính
Thời hạn giấy phép
Thời gian gia hạn
Điều kiện gia hạn
Được phép lên quốc tịch
Điều kiện lên quốc tịch
Được phép song tịch với Việt Nam
Tự do đi lại
Điều kiện để được công nhận là cư dân thuế

Đầu tư Thường trú Malta

✅ đầu tư bất động sản và quyên góp chính phủ, quyên tặng không hoàn lại

✅ Thẻ cư trú và giấy chứng nhận tình trạng thuế đặc biệt

150.000 Euro

✅ 3 - 6 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 1 tuổi
✅ Lý lịch tư pháp trong sạch
✅ Không có bệnh truyền nhiễm
✅ Mua bảo hiểm y tế

✅ 4 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái phụ thuộc tài chính gia đình
+ cha mẹ hai bên
+ ông bà hai bên

✅ 1 lần

✅ Tiếp cận giáo dục chuẩn Anh Quốc
✅ Tếp cận y tế công chất lượng cao miễn phí
✅ Hưởng chính sách an sinh xã hội từ chính phủ
✅ Học tập miễn phí tại trường công lập
✅ Được phép kinh doanh, hưởng ưu đãi thuế

✅ Tiếp cận giáo dục chuẩn Anh Quốc


✅ Tiếp cận y tế công chất lượng cao miễn phí


✅ Hưởng chính sách an sinh xã hội từ chính phủ


✅ Học tập miễn phí tại trường công lập


✅ Được phép kinh doanh, hưởng ưu đãi thuế

✅ Tổng tài sản ít nhất 500,000 EUR trong đó có 150,000 EUR dễ thanh khoản

✅ 5 năm

✅ Gia hạn 5 năm/ lần

✅ Giữ vốn đầu tư

✅ Sau 8 năm

✅ Trong 7 năm sống đủ 5 năm và năm cuối trước khi xin quốc tịch sống đủ 12 tháng.
✅ Phải thi lên quốc tịch

✅ Có

✅ 32 quốc gia

✅ Cư trú 183 ngày/ năm.

Đầu tư Thường trú đảo Síp

✅ đầu tư bất động sản

✅ Thẻ cư trú

✅ 300.000 Euro.

✅ 2 - 6 tháng

✅ 1 ngày/ 2 năm

✅ Trên 18 tuổi
✅ Lý lịch tư pháp trong sạch
✅ Không có bệnh truyền nhiễm
✅ Mua bảo hiểm y tế

✅ 3 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 25 tuổi, phụ thuộc tài chính gia đình
+ cha mẹ hai bên

✅1 lần

✅ Tiếp cận giáo dục chuẩn Âu


✅ Tiếp cận y tế công chất lượng cao miễn phí


✅ Hưởng chính sách an sinh xã hội từ chính phủ


✅ Học tập miễn phí tại trường công lập


✅ Được phép kinh doanh, hưởng ưu đãi thuế

✅ Gửi ngân hàng tại Síp 30.000 Euro trong 3 năm
✅ Chứng minh thu nhập ngoài Síp ít nhất 30.000 Euro

✅ 5 năm

✅ Gia hạn 5 năm/ lần

✅ Giữ vốn đầu tư

✅ Sau 5 - 7 năm

✅ Cư trú hợp pháp tổng 2555 ngày tại đảo Síp và năm cuối trước khi xin quốc tịch sống đủ 12 tháng.

✅Có

✅ 32 quốc gia

✅ Cư trú 183 ngày/ năm

Đầu tư Thường trú Hy Lạp

✅ đầu tư bất động sản

✅ Thẻ cư trú

✅ 250.000 Euro

✅ 3 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 18 tuổi
✅ Lý lịch tư pháp trong sạch
✅ Mua bảo hiểm y tế

✅ 4 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 21 tuổi
+ cha mẹ hai bên
+ Con cái sau 24 tuổi sẽ mất thường trú Hy Lạp

✅1 lần

✅ Tiếp cận giáo dục chuẩn Âu


✅ Tiếp cận y tế công chất lượng cao miễn phí


✅ Hệ thống chăm sóc y tế xếp hạng thứ 11 trên toàn cầu


✅ Hưởng chính sách an sinh xã hội từ chính phủ


✅ Học tập miễn phí tại trường công lập


✅ Được phép kinh doanh

✅ Không yêu cầu

✅ 5 năm

✅ Gia hạn 5 năm/ lần

✅ Giữ vốn đầu tư

✅ Sau 5 - 7 năm

✅ Cư trú hợp pháp tổng 2555 ngày tại đảo Síp và năm cuối trước khi xin quốc tịch sống đủ 12 tháng.

✅Có

✅ 32 quốc gia

✅ Cư trú 183 ngày/ năm

Đầu tư Tạm trú Latvia (TRP) - Golden Visa Latvia

✅ đầu tư vốn vào doanh nghiệp

✅ Thẻ cư trú

✅ 70.000 Euro

✅ 6 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 18 tuổi
✅ Lý lịch tư pháp trong sạch
✅ Mua bảo hiểm y tế

✅ 2 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 18 tuổi

✅1 lần

✅ Tiếp cận giáo dục chuẩn Âu


✅ Tiếp cận y tế công chất lượng cao miễn phí


✅ Học tập miễn phí tại trường công lập


✅Được phép làm việc


✅ Được phép kinh doanh

✅ Không yêu cầu

✅ 1 năm

✅ Gia hạn hàng năm

✅ Giữ vốn đầu tư vĩnh viễn

✅ Sau 10 năm

✅ Sau 5 năm được phép xin lên thường trú


✅ Sống ít nhất 4 năm trong vòng 5 năm.


✅ Phải thi lên quốc tịch

✅ Không

✅ 32 quốc gia

✅ Cư trú 183 ngày/ năm

Đầu tư visa stamp 4 Ireland (IIP)

✅ đầu tư vào quỹ tài chính hoặc quyên góp không hoàn lại

✅ Visa Stamp 4

✅ 500.000 Euro

✅ 2 - 12 tháng

✅ 1 ngày/ năm

✅ Trên 18 tuổi
✅ Lý lịch tư pháp trong sạch
✅ Mua bảo hiểm y tế

✅ 2 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 24 tuổi bao gồm con nuôi, phụ thuộc tài chính gia đình

✅1 lần

✅ Tiếp cận giáo dục chuẩn Anh Quốc


✅ Hệ thống chăm sóc y tế xếp hạng thứ 4 trên toàn cầu


✅ Học tập miễn phí tại trường công lập


✅Được phép làm việc


✅ Được phép kinh doanh

✅ 2.000.000 Euro

✅ 2 năm

✅ Gia hạn 2 năm/ lần, sau đó gia hạn 3 năm/ lần, sau đó gia hạn 5 năm/ lần.

✅ Giữ vốn đầu tư (đối với đầu tư vào Quỹ tài chính) Mỗi năm nhập cảnh 1 lần

✅ Sau 5 năm

✅ Sinh sống liên tục tại trong 05 năm.


✅ Hoặc sống cộng dồn 4 trong vòng 8 năm và năm thứ 9 ở đủ 12 tháng


✅ Có

✅ 2 quốc gia Tuy nhiên NĐT sở hữu visa stamp 4 sẽ được ưu tiên làm visa miễn phí vào khu vực EU

✅ Cư trú 183 ngày/ năm

Đầu tư Quốc tịch Malta

✅ Quốc tịch châu Âu - Được tự do sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào trong EU

✅ Đầu tư bất động sản và quyên góp chính phủ, quyên tặng không hoàn lại

✅ 730.000 Euro

✅ 14 - 38 tháng

✅ 12 tháng

✅ Trên 18 tuổi


✅ Mua bảo hiểm y tế


✅ Lý lịch tư pháp trong sạch


✅ Không có bệnh truyền nhiễm


✅ Điều tra thân thế

✅ 4 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái phụ thuộc tài chính gia đình
+ cha mẹ hai bên
+ ông bà hai bên

✅ 2 lần

✅ Hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Malta


✅ Hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân châu Âu


✅ Không yêu cầu

✅ Vĩnh viễn

✅ Duy trì bất động sản 5 năm

✅ Quốc tịch vĩnh viễn

✅ Không

✅ 186 quốc gia

Đầu tư Quốc tịch đảo Síp

✅ Quốc tịch châu Âu - Được tự do sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào trong EU

✅ Đầu tư bất động sản và quyên góp chính phủ, quyên tặng không hoàn lại

✅ 2.200.000 Euro

✅ 6 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 18 tuổi


✅ Mua bảo hiểm y tế


✅ Lý lịch tư pháp trong sạch


✅ Không có bệnh truyền nhiễm


✅ Điều tra thân thế

✅ 3 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 25 tuổi, phụ thuộc tài chính gia đình
+ cha mẹ hai bên

✅ 2 lần

✅ Hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân đảo Síp


✅ Hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân châu Âu


✅ Không yêu cầu

✅ Vĩnh viễn

✅ Duy trì bất động sản 5 năm

✅ Quốc tịch vĩnh viễn

✅ Không

✅ 175 quốc gia

Đầu tư Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ

✅ Xin Visa E2 Mỹ Được phép xin PR cho bố mẹ 2 bên sau 03 năm duy trì quốc tịch

✅ Đầu tư bất động sản

✅ 400.000 Euro

✅ 6 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 18 tuổi


✅ Lý lịch tư pháp trong sạch✅ 2 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 18 tuổi

✅ 0 lần

✅ Hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Thổ Nhĩ Kỳ


✅ Được xin visa E-2 vào Mỹ


✅ Không yêu cầu

✅ Vĩnh viễn

✅ Duy trì bất động sản 3 năm

✅ Quốc tịch vĩnh viễn

✅ Không

✅ 110 quốc gia

Đầu tư Quốc tịch Vanuatu

✅ Nhận hộ chiếu tại Việt Nam trong thời gian ngắn nhất

✅ Quyên góp chính phủ

✅ 130.000 Euro

✅ 1 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 18 tuổi


✅ Lý lịch tư pháp trong sạch✅ Không có bệnh truyền nhiễm


✅ 3 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 25 tuổi, phụ thuộc tài chính gia đình
+ cha mẹ hai bên trên 50 tuổi

✅ 0 lần

✅ Hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Vanuatu


✅ Không yêu cầu

✅ Vĩnh viễn

✅ Duy trì bất động sản 5 năm

✅ Quốc tịch vĩnh viễn

✅ Không

✅ 108 quốc gia Tuy nhiên, hiện nay hộ chiếu Vanuatu cần phải xin visa để vào các nước EU.

Đầu tư Quốc tịch Grenada

✅ Xin Visa E2 Mỹ Nhận hộ chiếu tại Việt Nam trong thời gian ngắn

✅ Đầu tư bất động sản

✅ 220.000 Euro

✅ 3 - 4 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 18 tuổi


✅ Lý lịch tư pháp trong sạch✅ Không có bệnh truyền nhiễm


✅ 5 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 30 tuổi, phụ thuộc tài chính gia đình, chưa kết hôn
+ cha mẹ hai bên
+ anh chị em dưới 30 tuổi chưa kết hôn, chưa có con.

✅ 0 lần

✅ Hưởng đầy đủ quyền lợi của công dân Grenada


✅ Được xin visa E-2 vào Mỹ


✅ Không yêu cầu

✅ Vĩnh viễn

✅ Quốc tịch vĩnh viễn

✅ Không

✅ 144 quốc gia

Đầu tư Thường trú Latvia (PR) - Golden Visa Latvia

✅ đầu tư bất động sản

✅ Thẻ cư trú

✅ 250.000 Euro

✅ 6 tháng

✅ Không yêu cầu

✅ Trên 18 tuổi
✅ Lý lịch tư pháp trong sạch
✅ Mua bảo hiểm y tế

✅ 2 thế hệ gia đình:
+ vợ/ chồng
+ con cái dưới 18 tuổi

✅1 lần

✅ Tiếp cận giáo dục chuẩn Âu


✅ Tiếp cận y tế công chất lượng cao miễn phí


✅ Học tập miễn phí tại trường công lập


✅ Hưởng chính sách an sinh xã hội từ chính phủ


✅Được phép làm việc


✅ Được phép kinh doanh

✅ Không yêu cầu

✅ 5 năm

✅ Gia hạn 5 năm/ lần

✅ Giữ vốn đầu tư vĩnh viễn

✅ Sau 8 năm

✅ Sống ít nhất 4 năm trong vòng 5 năm.


✅ Phải thi lên quốc tịch


✅ Không

✅ 32 quốc gia

✅ Cư trú 183 ngày/ năm